Reality (Giga) Bytes

Дори и сега в края на 2009г. е ясно, че материята е на изчезване. Има дефицит на материя, ако може така да се каже.  През 2060г. материалното със сигурност ще изглежда съвсем остаряло и анахронично. Под материално имам предвид онова, което можеш да видиш и пипнеш – око да види, ръка да пипне, както е казал …

Нататък Reality (Giga) Bytes

Реклами