Reality (Giga) Bytes

Дори и сега в края на 2009г. е ясно, че материята е на изчезване. Има дефицит на материя, ако може така да се каже.  През 2060г. материалното със сигурност ще изглежда съвсем остаряло и анахронично. Под материално имам предвид онова, което можеш да видиш и пипнеш – око да види, ръка да пипне, както е казал народът. Само, че в бъдеще нито ръката ще пипа, нито окото ще вижда. И главен виновник за това безобразие ще бъде Глобалната мрежа,  разбира се. Интернет е на път да измести голяма част от материалното изражение на онова, което хората непринудено наричат: „ Да си живееш живота”. Цялата публикация „Reality (Giga) Bytes“

Реклами