Парите

Парите, парите, парите са всичко на този свят . . . Няма нещо, което да не може да бъде купено с пари. Единственото нещо, едно-едничко е само и то е безсмъртието. Цялото богатство на света – всичките скъпоценности, пари в брой, банкови сметки, апетитни имоти, яхти, произведения на изкуството, акции в печеливши компании, петролни кладенци, […]

Read More Парите