Близначки

Все същата тъжна мелодия, винаги джазова и винаги толкова тъжна . . . И аз все така вглъбена в собствената си болка, онази до болка позната болка, с която отдавна сме на „ти” и си пием питието всяка вечер . . . И цигарата, догаряща в ръката ми – все така силна и тръпчива като…